19.01.2023

Hafızlık Kur’an Kursları Zümre Toplantısı Düzenlendi

Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarımızda, eğitim faaliyetleri ile ilgili tecrübe paylaşımında bulunmak, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri üzerinde istişare etmek, yapılması düşünülen proje ve etkinlikleri planlamak, eğitim öğretim ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, hafızlık eğitiminin niteliğini artırmak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla İl Müftülüğü toplantı salonunda hafızlık zümre toplantısı düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Hayriye AYDIN’ın başkanlığında gerçekleşen hafızlık zümre toplantısı kadın hafızlık öğreticileri ve erkek hafızlık öğreticileriyle iki ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Toplantıda Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Suphi ZENGİN ve Eğitim Uzmanı İsmail Hakkı ÇATLI yer aldı.