02.05.2016

Prof.Dr.Ali BAKKAL

16.01.2012-29.05.2012) 1952 yılında Malkara/Tekirdağ’da dünyaya geldi. İmam Hatip Okulunun orta kısmını Şanlı Urfa’da, lise kısmını Diyarbakır’da okudu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. 1980-86 yıllarında Koçarlı/Aydın, 1986-87 yıllarında Samsun Merkez Vaizliği görevlerinde bulundu. 1985'de üç ay süre ile Hollanda’da, 1987-93 yıllarında da Almanya’da Din Görevlisi unvanıyla çalıştı. 1989-90 yıllarında Koordinatör unvanıyla altı ay süre ile Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği görevini yürüttü. 1986 yılında “İslam Hukukunda İllet Hikmet ve İçtimai Vakıa Münasebetlerinin Hukuki Neticeleri” konulu çalışmasıyla İslam Hukuku Ana Bilim Dalında doktora unvanını aldı. 1993’de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent unvanıyla üniversite görevine başladı. 1994 - 1997 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1995 yılında doçent, 2003’de profesör oldu. 14 Kasım 2011 tarihi itibariyle Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. 16 Ocak 2012-29 Mayıs 2012 tarihleri arasında Gaziantep İl Müftülüsü olarak görev yapmıştır. İslam Hukukunun yanı sıra İslam bilim tarihi alanında da bazı çalışmaları olan Prof. Dr. Ali BAKKAL’ın kitap, makale ve sempozyum bildirileri dışında mahalli ve ulusal televizyonlarda beş yüzün üzerinde dini programı yayınlanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYINLANMIŞ ESERLERİ : İslam Hukuk Metodolojisinde İstihsan, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Şanlı Urfa 2001. Hanefi Mezhebinde İstihsan Anlayışı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Şanlı Urfa 2002. Haccın Manası, Rağbet Yayınları, İstanbul 2004. İslam Fıkıh Mezhepleri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007. Harran Okulu, Şanlı Urfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Şanlı Urfa 2008. Kölelikten Önderliğe– İslam’da Kölelik ve Kölelerin İslamiyetle Yükselişi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011.