02.05.2016

Mahmut ÖĞÜTÇÜ

(14.03.1966-30.10.1968) 1907 yılında Gaziantep Kilis İlçesinde doğdu. 12 yaşında hafızlığını tamamladı. İptidaiyyeyi bitirdikten sonra Halep Hüsreviye Medresesinden mezun oldu. Sırasıyla, Antakya, Mersin, Vaizlikleri ile Niğde, Konya, Nizip, Adana, Ankara ve Müftülükleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Müfettişlikleri görevinde bulundu.