02.05.2016

Mustafa ALTUNCU

(19.10.1954-18.03.1955) 1294 Gaziantep doğumlu, Gaziantep Mehmet Paşa Medresesinde öğrenim gördü. İlk göreve 01.06.1898 tarihi itibariyla muallim olarak başladı. İcazetli, 1473 sicil no'lu olan Mustafa ALTUNCU, 19.10.1954 tarihinde Gaziantep Müftülüğüne atandı. Görevde iken 18.03.1955 tarihinde vefat etti.