02.05.2016

Mehmet Rıfat TEYMUR

(16.12.1922-16.06.1952 ) 1297 yılında Gaziantep'te doğdu.İlk tahsilini Hacı Şerif Efendiden aldı, Daha sonra Abdullah Efendi'den bir yıl ders aldı İcazetini Bülbülzade'den aldı. Medrese tahsiline 25 yıl devam etti. Hacı Şerif Efendi vefat edince aynı medreseye müderris tayin edildi. Cumhuriyetin ilk yılarında Mahkeme-i Şer'iyye Başkanlığı görevinde bulundu. 1469 nolu sicil numarası ile 16.12.1922 tarihinde Gaziantep Müftülüğüne tayin edilen Rıfat TEYMUR 16.06.1952 tarihinde kendi isteği ile bu görevde iken emekli oldu.