11.03.2019

Manevi Danışmanlık Hizmeti Sunmak Üzere Görevlendirilme Talebi Duyurusu

Manevi danışmanlık hizmeti sunmak üzere talepte bulunacak personelin başvurusunu 08-13 Mart 2019 tarihleri arasında DHYS sisteminde bulunan Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri bölümünden bireysel olarak aşağıdaki bilgi notu çerçevesinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

BİLGİ NOTU

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol-model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmektir.

Buna göre;

1.       Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

2.       Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

3.       Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.

4.       Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel, öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.

5.       Müftü, şube müdürü, murakıp ve VHKİ gibi idari personel dışındaki unvanlarda çalışan bütün personel müracaat edebilecektir.

6.       4/B sözleşmeli personelin, fahri çalışanların, Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçeleri hariç görev yaptığı ilçede KYK/TDV öğrenci yurdu bulunmayanların ve halen yurtdışında görevli olanlar, yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanlar ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7.       Görev almak isteyen personelin dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alan lisans mezunu olmaları asgari yeterlik şartıdır. Alanla ilgili özel eğitim veya bir sertifika programı bitirenler ile manevi danışmanlık alanında lisansüstü bir programdan mezun ya da halen devam ediyor olanların bu durumları değerlendirme sürecinde olumlu olarak göz önünde bulundurulacaktır. 

8.       Kredi ve Yurtlar Kurumu/Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.

9.       KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenilecektir. 

10.   Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam edecektir.

11.   Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.

12.   Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program müftülüğe bildirilecektir. Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.

13.   Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.

14.   Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.

15.   Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

16.   Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.

17.   Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

18.   Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

19.   Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.

20.   Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.

21.   KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.

22.   Manevi danışmanlık görevlisi olarak öğrenci yurtlarında görevlendirilen personelin 6 aylık görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı (makale, kitap özeti, anket, sempozyum tebliği, proje vb.) genclik@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri istenilecektir.

23.   Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü) sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine girilecektir.

24.   Gerektiğinde ayrıntılı bilgi için irtibat numaraları:   

Mustafa SADIKOĞLU           : 0312 295 46 42 - 0312 295 73 53

Fatih TUNÇ                               : 0312 295 46 41

Mustafa ÖZER                         : 0312 295 76 49

Nesibe ŞİMŞEK                       : 0312 295 76 06

     

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ