01.10.2016

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

 

MÜFTÜ OSMAN ŞEKERCİ’DEN  CAMİLER HAFTASI İLE İLGİLİ MESAJ

                                                 (01.10.2016)

 Her biri Kâbe-i Muazzama’nın birer şubesi olan camilerimiz, aslında mümin bireyler olarak her birimiz için birer cazibe merkezi konumundadır. Mıknatıs Demir'i  nasıl çekerse, camilerimizde mümin bireyleri öyle çekmeli, bir araya getirip birleştirmelidir. Modern, kapitalist dünyanın baş döndürücü teknolojik değişimleri karşısında, kendi iç dünyasından kopuk, kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanlar için camilerimiz, aslında birer sığınak, kaybedilen kişilik ve kimlikleri bulma mekânlarıdır. Her ne kadar tarihin ilerleyen safhasında camilerimiz bu ana mihverinden kaymış olsa bile hala bu ruhu üfleyecek ve bu sekineti kazandıracak alternatifsiz tek mekân yine camilerimizdir. Onun için yeniden bir ihya hareketi olacaksa, Müslümanlar yeniden kendi kimlik ve kişiliklerini kazanacaklarsa, büyük ülke olacaksak, ecdadın çizgisinde, cami eksenli bir toplum oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu aşamada gerek din gönüllüsü olan bizler ve gerek bütün inananların üzerine düşen çok hayati görevler vardır.

 Ezanını, mabedini kurtuluşunun bir kimliği olarak istiklal marşına yerleştirmiş millet olan bizler, camilerimizi hayatımızın ana mihveri yapmalı ve o kutsal mekânların çatısı altında yeniden manevi bir ruhla, birlik ve beraberliğimizi perçinleştirmeliyiz. Camiden uzak bir din ve ibadet anlayışından uzaklaşmalı, gencimizle,yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle, yeryüzünün birer cennet bahçesi olan camilerimizin gül bahçesinin öten bülbülleri olabilmeliyiz. Dolaysıyla bu hafta münasebetiyle camiyle olan ilişkimizi gözden geçirmeli, camilerimizi Cuma günlerinin haricinde yetim bırakan bir kitle olmaktan kurtulup, bütün vakitlerde bir araya gelip buluşmanın, bir ve kardeş olmanın aşk ve heyecanını yaşamalı ve yaşatabilmeliyiz.

 Üstad Mehmet Akif’in ifadesiyle “ne zamanki cumaya gelen cemaat, sabah namazına da gelirse işte o zaman bu ümmet kurtulur” anlayışıyla, camiyle olan biatımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu hafta münasebetiyle tespit etmiş olduğu sloganın, çok can alıcı olduğunu düşünerek bütün kardeşlerime sesleniyorum.

 Kardeşlerim! Geç gelmeyin, genç gelin. Bilin ki efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; “Kıyamet günü Allah’ın özel gölgesinde gölgelenecek olanlardan ikinci sırada gençken rabbine kulluk yapanlar, camiye koşanlar gelmektedir.” Düsturunu hiç aklımızdan çıkarmamak üzere başta atanmış değil, adanmış bütün din gönüllüsü kardeşlerimin ve bütün Müslümanların “camiler ve din görevlileri haftasını” kutlar, bu haftanın camiyle, cemaatle beş vakit buluşmaya vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ederim.

 

                                                                                                       Osman ŞEKERCİ

                                                                                                     Nizip İlçe Müftüsü