T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Nizip Müftülüğü

08.08.2016

Aile ve Dini Rehberlik Nedir?

Aile ve Dini Rehberlik Nedir?

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağma sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı gürümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katla sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

 TANIM

Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.

GÖREV

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Aynca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

MİSYON

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

İLKELER

*İlimizde gerçekleştirdiğimiz  bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel delerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,

*Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,

*İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkmdalık oluşturmak,

*Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programlan düzenlemek,

*Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

HEDEFLER

*Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,

*Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç vc çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,

*Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.

 

Videolar