07.10.2022

İlçe Müftümüz Şakir Aktaş'ın Mevlid-i Nebi Gecesi Mesajı

Bu gece, Rebîü'l-evvel ayının on ikinci gecesi.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in dünyayı teşriflerinin yıldönümü.

Bu gece, Mevlid-i Nebi Gecesidir.

Bizlere bir şahit, bir müjdeleyici, ve bir uyarıcı olarak Resûl-i Kibriya Efendimizi gönderen Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına milyonlarca salât ve selam olsun.

Yüce Rabbimiz, Ahzab Suresinde "Sizin için Allah Rasulünde güzel bir örneklik vardır" buyurmaktadır.

O zaman bizlere düşen, Peygamber Efendimizi (s.a.s) hakkıyla tanımak ve anlamaktır. Onun göstermiş olduğu dosdoğru yolda yürümek ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır.

Ya Rab ! Resul-i Ekrem (s.a.s) hürmetine bizi onun şefaatine mazhar, sünnetinin ittibaına muvaffak ve dar-ı saadette onun âl ve ashabına komşu eyle. Âmin.

Bu vesileyle Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyorum. Bu gecenin aziz milletimize, islâm alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

Şakir Aktaş

İlçe Müftüsü

Bir 2 kişi görseli olabilir