14.06.2021

Aşere Takribi Dışarıdan Okuyanlar İçin Belge Sınavı

Aşere-Takrib eğitimini kendi imkanlarıyla dışarıdan tamamlayıp Başkanlığımızın "Aşere
Takrib Belgesi"ne sahip olmak isteyenler için Belge Sınavı açılması ilgi olur ile uygun görülmüştür. Halen Başkanlığımız bünyesinde ya da diğer kamu kurumlarında çalışanlar ile serbest meslek sahibi
olanlardan, Aşere-Takrib icazet belgesine sahip olanlar, istemeleri halinde Aşere Takrib Belge Sınavına
katılabileceklerdir.

Bu itibarla;
1.Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
2.Adaylar sınava gelirken icazet ve hafızlık belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.
3.Hafızlık ve Aşere-Takrib icazet belgesi olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
4.Sınav yeri, tarihi ve sınav safahatıyla ilgili bilgiler Başkanlığımız web sayfasından
duyurulacak, buna dair ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
5.Başkanlığımız personelinden, hafızlık ve icazet belgelerine sahip olanların müracaatları,
25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar DİBBYS (EHYS) Hizmet İçi Eğitim Modülünde
açılan "Aşere Takrib Kursunu Dışarıdan Okuyanlar İçin Belge Sınavı "bölümüne, il/ilçe müftülükleri
sorumlularınca yapılacak, sınava müracaat edenlerin belge ve dilekçeleri Başkanlığa
gönderilmeyecektir .
6.Başkanlığımız personelinden müracaat edenlerin isim listesi Ek-1 forma göre oluşturularak
hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine e-posta yoluyla en geç 30 Haziran 2021 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar gönderilecektir.
7.Başkanlık personeli dışından sınava müracaat edenler, müracaatlarını 25 Haziran 2021
Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüklerine şahsen yapacaklar, müracaat sırasında dilekçe
ekine icazet ve hafızlık belgelerinin birer sureti ile kimlik belgesi suretini ekleyeceklerdir.
Dilekçelerde daimi ikamet adresleri ile iletişim bilgileri de mutlaka yer alacaktır.
8.Başkanlık personeli dışından müracaat edenlerin hafızlık belgeleri, icazet belgeleri ve
dilekçeleri, Ek-2 forma göre oluşturulan isim listesiyle birlikte il müftülüklerince Başkanlığımız
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Belgenet üzerinden; ayrıca ek-2 isim listesi
hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine e-posta yoluyla en geç 30 Haziran 2021 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar gönderilecektir.
9.Sınavda başarılı olanların belgeleri, müracaatta bulundukları İl Müftülüklerine gönderilecektir.