T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İslahiye Müftülüğü

28.12.2016

Geçici Öğretici Sınav İlanı

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı     : 55489305/902- 3122                                                                       27 Aralık 2016

Konu  : Geçici Öğretici Sınav İlanı

 

 

İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında ihtiyaç olduğu takdirde değerlendirilmek üzere İl Müftülüğümüzde 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde  aşağıda belirtilen şartlara göre yarışma sınavı ile Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi seçimi yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                               Ahmet ÇELİK

                                                                                                 İl Müftüsü

 

 SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48. maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)

6- 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olmak, 60 ve üzeri puan alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak
  

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

1-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27.12.2016-10.01.2017 tarihleri arasında, Mezuniyet Belgesi ve  KPSS (DHBT) sonuç belgeleri ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilir. Birden fazla ilçeye müracaat edenlerin müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

2-Sınav sonucu  İlimiz Müftülüğü http://gaziantep.diyanet.gov.tr/ internet adresi “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

3-Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

4-Görevlendirmelerde, sözlü sınav sonucu 70 puan alanlar başarılı sayılacak olup, adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde; KPSS (DHBT)  puanı, hafızlık, eğitim ve doğum tarihine göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

5-Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

 SINAV KONULARI:

1-Kur’an-ı Kerim,

2-Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3-Hitabet.

 İlanen duyurulur. 27.12.2016